Kurs

Mitt navn er May-Britt Bergundhaugen og jeg er en aktiv,- og energisk dame med mange jern i ilden.

Jeg brenner for å inspirere andre, og etter å ha jobbet som styrer i barnehage i 25 år kjenner jeg både barnehage,- og skolehverdagen godt.

På Barnevernsakedemiet i Oslo fikk jeg min grunnutdanning, og siden har jeg fylt på med tileggsutdanning i spesial pedagogikk og administrasjon og ledelse.

I 2012 tok jeg prosessleder -utdanning i Langtidsfrisk metodikken, og dette endret min måte å jobbe på! Alle mine kurs har derfor elementer av denne metodikken. Kort fortalt går det ut på å ha FOKUS på det som fungerer bra på en arbeidsplass, og sørge for at man får mer av dette.

Nå driver jeg mitt eget firma. Jeg jobber med salg av interiør, kombinert med å holde onlinekurs og foredrag, både ute,- og her hjemme. Jeg tilbyr alt fra timeskurs til heldagskurs, alt etter oppdragsgivers ønske.

Jeg er opptatt av at ALLE som har kurs hos meg skal få en annerledes og unik kursopplevelse.

Skole og barnehage ansatte

For skole og barnehage ansatte holder jeg kurs med tema:

Positivt arbeidsmiljø og økt nærvær.

Jeg tilbyr heldag eller halvdagspakker hvor du får en kombinasjon av faglig påfyll og samarbeidsoppgaver i form av gårdskonkurranser på tunet her på Nedre Bergundhaugen.

På gården tilbyr vi ulike gårdskonkurranser som øksekast, melkespannholding, saging, spikring, hesteskokasting, roing, sekkeløp, tautrekking og snekring av fuglehus.

På vinteren er det også mulighet for tandemski, aking og snøcurling!

Kursene her på gården holdes i perioden 1. mars-15. oktober. Utover dette kan jeg holde kurs ute hos dere!

En bedre hverdag

«En bedre hverdag», et kurs for deg som er hjemmeværende eller ufør. Du lærer hvordan du får mer energi og variert innhold i hverdagen din.

På kurset vil du lære:

  • Hvordan du på en best mulig måte takler utfordringene som kommer
  • Hvordan du holder riktig fokus gjennom hverdagen
  • Hvor viktig det er med planlegging 
  • Hvor gøy det er å sette seg mål

Det er små justeringer som skal til, og DU har helt sikkert masse ubrukt potensiale som ikke du bruker.